Пазарна консултация за Създаване на трайни насъждения и доставка на посадъчен материал за общинска фирма Тузлушка земя ЕООД

Запитване за оферта – публикувано на 12.10.2016 г.

Покана за пазарни консултации – публикувано на 12.10.2016 г.

Техническо предложение – публикувано на 12.10.2016 г.

Ценово предложение – публикувано на 12.10.2016 г.

Декларация –  публикувано на 12.10.2016 г.

Заповед – публикувано на 24.10.2016 г.

Протокол от дейността на комисията – публикувано на 26.10.2016 г.

Превод »