Обява за поръчка с предмет: СМР по доизграждане на ГПСОВ гр. Антоново

Обява за обществена поръчка – качено на 05.10.2016 г

Информация за обществена поръчка – качено на 05.10.2016 г

Технически проект – качено на 05.10.2016 г

Количествена сметка – качено на 05.10.2016 г

Характеристика на Поръчката – указания за подготовка на офертите и провеждане на възлагането й – качено на 05.10.2016 г

Образци на документи – качено на 05.10.2016 г

Методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател – качено на 05.10.2016 г

Проект на Договора – качено на 05.10.2016 г

Въпроси и отговори

Въпрос: 1. Моля, Възложителят да потвърди, че за позиция „Монтаж на компактно съоръжение „HUBER“ ROTOMAT-R05″, Изпълнителят трябва да даде цена само за монтаж на съоръжението без доставка?

Изпратен на 10.10.2016 г.

Отгоговор: Възложителят потвърждава , че за позицията „Монтаж на компактно съоръжение -Хубер-Ротман Р-05“ трябва да се изпълни само монтажа и заплати цената на монтажа. Доставката е изпълнена по- рано и е платена. – Дата на отг. 11.10.2016 г.

Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти – качено на 21.10.2016 г.

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти  – качено на 21.10.2016 г.

Протокол от дейността на комисията – – качено на 08.11.2016 г.

Договор – публикувано на 18.11.2016 г.

Превод »