Пазарна консултация за проект – Инвестиционен технически проект за обект – Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Антоново

Запитване за оферта – публикувано на 20.09.2016 г.

Покана за пазарни консултации – публикувано на 20.09.2016 г.

Технически спецификации – публикувано на 20.09.2016 г.

Протокол от дейността на комисията – публикувано на 30.09.2016 г.

Решение за класиране – публикувано на 30.09.2016 г.

Превод »