Пазарна консултация за Проект: Изграждане на улично осветление, захранвано със слънчева енергия-НОВО

Пазарна консултация за Проект: Изграждане на улично осветление, захранвано със слънчева енергия със светодиоден източник в населените места гр. Антоново, с. Добротица, с. Любичево, с. Семерци, с. Стара речка и с. Разделци общ. Антоново

Запитване за оферта – публикувано на 19.09.2016 г.

Покана пазарни консултации – публикувано на 19.09.2016 г

Спецификация – публикувано на 19.09.2016 г

Протокол от дейността на комисията – публикувано на 30.09.2016 г.

Решение за класиране – публикувано на 30.09.2016 г.

Превод »