Организиране на обучения по проект: Подкрепа за професионална квалификация и заетост на младежи от община Антоново

ОБЯВА – публикувано на 19.07.16 г.

Документация – публикувано на 19.07.2016 г

Образци на документи – публикувано на 19.07.2016 г

Обява за удължаване на срока за събиране на оферти  – публикувано на 27.07.2016 г.

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти – публикувано на 27.07.2016 г.

Протокол от дейността на комисията – публикувано на 0808.2016 г.

Превод »