ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 2 АПРИЛ 2023 г.

Благодарствено писмо от областния управител

ИЗБОРНИ РЕЗУЛТАТИ

СИМУЛАТОР НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Инструкции за тест за видеоизлъчване в предизборния ден и видеоизлъчване в изборния ден

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА БЮЛЕТИНИ И ДРУГИТЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ НА СИК/ПСИК В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН – 1 АПРИЛ 2023 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл.39, ал.1 ИК) -публикуван на 22.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

             Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 година, Ви уведомяваме, че ще се проведе обучение на членовете на СИК/ПСИК на територията на общината по следния график от членове на РИК-Търговище:

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК/ПСИК

      Дата

 

Начален и краен час Място на провеждане Провеждащ обучението:
27.03.2023 г.

 

от 10:00 ч. Народно читалище „Христо Ботев-1921“ гр. Антоново РИК

Моля да уведомите Вашите представители в СИК/ПСИК за обучението.

 Присъствието на председателите, заместник-председателите и секретарите на СИК /ПСИК е задължително.

 

Заповед № РД-97 от 17.03.2023 г. на Кмета на община Антоново, относно опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка на територията на общината по време на предизборния ден и в деня на изборите – публикувана на 17.03.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с насрочените избори за народни представители на 2 април 2023 г. напомняме, че на 18.03.2023 г. включително, изтича срокът за:

  • подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение;
  • подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес;
  • подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на ЦИК и на  РИК, както и наблюдатели, регистрирани в ЦИК.

Желаещите да подадат съответното заявление могат да го направят в Центъра за административно обслужване, отдел „ГРАО“ до 18:00 часа на 18.03.2023 г.

Заповед № РД-82/14.03.2023 г. на Кмета на община Антоново за образуване на една обща секция за гласуване с подвижна избирателна кутия на територията на Община Антоново – публикувана на 16.03.2023 г.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР-ТЪРГОВИЩЕ

Звената „Български документи за самоличност“ в ОДМВР – Търговище ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за  Народно събрание на Република България.

Служителите от звената РУ-Попово и РУ-Омуртаг, както  и сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище ще работят на 01.04.2023 г. / събота/ от 08.30 ч. до 17.30 ч. и /неделя/ на 02.04.2023 г. от 08.30 ч. до 19.30 ч.

В седмицата преди 02 април 2023 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок,  да имат възможност да упражнят правото си на глас.

За целта в сектор„Български документи за самоличност“ на  дирекцията  е създадена следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 31 април 2023 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение, е необходимо:

  1. Гражданите желаещи издаване на удостоверение лично следва да подадат искане в звената РУ-Попово, РУ-Омуртаг и сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Търговище в дните от 28 март 2023 г. до 01 март 2023 г. от 08.30 до 17.00 часа и на 02 март 2023 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в деня на изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и участък към РУ, СДВР и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Образци на Удостоверенията може да изтеглите от ТУК

            От ОД МВР-Търговище напомнят на гражданите, че удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

            УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН  – 02 април 2023 г.

13.03.2023 г.

Гр. Търговище                                           ПРЕСЦЕНТЪР НА ОДМВР – ТЪРГОВИЩЕ

 

Разяснителна кампания на ЦИК – https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/campaign

Заповед № РД-70 от 07.03.2023 г. на Кмета на община Антоново за определяне на избирателна секция № 280200002 в град Антоново, бул. „Тузлушки герой“ № 52 /Клуб на пенсионера/ за секция, в която могат да упражняват правото си на глас избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването – публикувана на 07.03.2023 г.

Заповед № РД-62 от 28.02.2023 г. на Кмета на община Антоново за определяне на територията на град Антоново места за поставяне на агитационни материали – публикувана на 01.03.2022 г.

Община Антоново публикува избирателните списъци на гласоподавателите в общината във връзка с изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Всеки избирател може да провери включен ли е в тях. Справки могат да се правят и на телефоните в отдел ГРАО: 06071/2261

При установяване на несъответствия гражданите могат да подадат заявление за отстраняване на непълноти и грешки в срок до 25 март. 

Приложение № 17-НС – ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)

До 18 март е срокът гражданите с трайни увреждания да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия. Съгласно Изборния кодекс такава секция се образува при заявяване на желание от поне 10 избиратели.

Приложение № 67-НС – ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

До 18 март се подават  и заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.

Приложение № 21-НС – ЗАЯВЛЕНИЕ  за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

Избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 18.03.2023 г. включително, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.

Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Всички заявления могат се подават в отдел ГРАО в Общината или онлайн, на e-mail: [email protected], без да е необходим електронен подпис. Заявления за гласуване по настоящ адрес да могат да се подават и на страницата: https://regna.grao.bg/.

ПОКАНА за сформиране съставите на СИК и състава на ПСИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. – на 23.02.2023 г. от 11:00 часа в кабинета на Кмета – публикувана на 20.02.2023 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 02 АПРИЛ 2023 г.-част 2

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 02 АПРИЛ 2023 г.-част 1

ЗАПОВЕД № РД-40/08.02.2023 г. за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на изборите за Народни представители на 02 април 2023 г. – публикувана на 09.02.2023 г.

ЗАПОВЕД № РД-39/08.02.2023 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Антоново за произвеждане на изборите за Народни представители на 02 април  2023 г. и Приложение № 1, Приложение № 2 публикувана на 08.02.2023 г.

Превод »