Обществено обсъждане на проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново 2023-2027

Публикувано на 16.12.2022 г.

 

Обществено обсъждане на проекта на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново 2023-2027 г.“

 

Уважаеми съграждани,

На основание чл.  26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА),

Община Антоново кани всички заинтересовани лица да вземат участие в обществено обсъждане с предмет: Проект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново 2023-2027 г.“

Писмените становища, мнения и коментари могат да се изпращат/депозират от 16 декември до 16 януари 2023г., както следва:

  • на хартиен носител:

–        адрес: гр. Антоново, ул. „Тузлушки герой“ №26; в деловодството на Община Антоново, в „Център за административно обслужване”, (гише № 2) в сградата на Общината в рамките на работното време, от 8.30 до 17.00 часа

–        на вниманието на: г-н Ахмед Акъев – еколог на Община Антоново;

–        относно: Проект на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново 2023-2027 г.“

  • по електронен път:

–        на e-mail: [email protected];

–        относно: Проект на „Програма за овладяване популацияна на безстопанствените кучета на територията на община Антоново 2023-2027 г.“

 

Пълният текст на Проекта на Програмата можете да видите тук.

 

Пълният текст на Мотиви за приемане  на „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Антоново 2023-2027 г.“ можете да видите тук.

Превод »