Обществено обсъждане на проекта на Програмата за опазване на околната среда на Община Антоново 2022-2028 г.

Публикувано на 15.11.2022 г.

 

Обществено обсъждане на проекта на Програмата за опазване на околната среда на Община Антоново 2022-2028 г.

 

Уважаеми съграждани,

На основание чл.  26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА),

Община Антоново кани всички заинтересовани лица да вземат участие в обществените консултации под форма на писмени предложения и обществено обсъждане с предмет: Проект на „Програма за опазване на околната среда на Община Антоново  2022-2028 г.“

Писмените становища, мнения и коментари могат да се изпращат/депозират от 16 ноември до 16 декември 2022г., както следва:

  • на хартиен носител:

–        адрес: гр. Антоново, ул. „Тузлушки герой“ №26; в деловодството на Община Антоново, в „Център за административно обслужване”, (гише № 2) в сградата на Общината в рамките на работното време, от 8.30 до 17.00 часа

–        на вниманието на: г-н Ахмед Акъев – еколог на Община Антоново;

–        относно: Проект на „Програма за опазване на околната среда на Община Антоново 2022-2028 г.“

  • по електронен път:

–        на e-mail: [email protected];

–        относно: Проект на „Програма за опазване на околната среда на Община Антоново 2022-2028 г.“

 

Пълният текст на Проекта на Програмата можете да видите тук.

 

Пълният текст на Мотиви за приемане  на Програма за опазване на околната среда на Община Антоново 2022-2028 г. можете да видите тук.

Справка за отразяване на постъпилите предложения, становища, мнения и коментари

Превод »