Мотиви към Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антоново

Мотиви

Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Антоново

Превод »