Парламентарни избори 2022 г. – Заповеди, решения, обяви и съобщения

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че Министерството на електронното управление (МЕУ) публикува четири електронни услуги във връзка с изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., които могат да бъдат заявени електронно чрез портала за достъп до електронни административни услуги на МЕУ:

https://egov.bg/wps/portal/egov/nachalo.

Услугите са за подаване на заявление за:

  • вписване в избирателния списък,
  • вписване в избирателния списък по настоящ адрес,
  • гласуване с подвижна избирателна кутия,
  • отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.-част 2

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г.-част 1

Покана за консултации за сформиране на съставите на Секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за народни представители на 02.10.2022 г. – публикувана на 19.08.2022 г. в 10:26 ч.

СИМУЛАТОР ЗА ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

ЗАПОВЕД № РД-286/09.08.2022 г. за определяне местата обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за Народни представители на 02 октомври 2022 г. – публикувана на 11.08.2022 г.

ЗАПОВЕД № РД-285/09.082022 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Антоново за произвеждане на изборите за Народни представители на 02 октомври 2022 г. и Приложение № 1, Приложение № 2 – публикувана на 11.08.2022 г.

 

 

Превод »