Открита процедура с предмет: Изграждане на противопожарна кула в землището на с. Крушолак

Решение за откриване на процедура

Обявление

Заглавна страница

Съдържание

Изисквания и указания

Технически спецефикации – Кула Антоново

Методика

Договор

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 12

Образец 13

Образец 14

Образец 15

Приложение 1 към Образец 15

Геодезическа част

Архитектурна част

Част Безопасност и здраве

Електрическа част

Част конструкции

Част пожарна безопасност

Технологична част

Допълнение на технологична част

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на ценови оферти на участниците  – публикувано на 10.06.2015 г.

Протокол № 1 и Протокол № 2  – публикувано на 22.06.2015 г

Решение  – публикувано на 22.06.2015 г

Договор  – публикуване на 29.07.2015 г.

Заповед за освобождаване от гаранция  – публикувано на 29.07.2015 г.

Договор за подизпълнение  – публикувано на 29.07.2015 г.

Частично авансово плащане по Договор  – публикувано на 30.09.2015 г.

Информация за частично окончателно плащане по Договор  – публикувано на 30.12.2015 г.

Информация за плащане по Договор  – публикувано 11.03.2016 г.

Информация за плащане по Договор  – публикувано на 31.03.2016 г.

Информация за окончателно плащане  – публикувано на 13.12.2016 г.

Информация за изпълнен договор  – публикувано на 13.12.2016 г.

Превод »