Обществено обсъждане на Общинска програма за намаляване на риска от бедствия 2021 – 2025 г.

На  основание  чл.  6д,  ал.  2  от  Закона  за  защита  при  бедствия    е публикувана  за  обществено  обсъждане  Общинска  програма  за  намаляване  на риска  от  бедствия  2021  –  2025  г.

В  едномесечен  срок  (от  датата  на  публикуване)  могат  да  бъдат направени  предложения  и  изразени  становища,  относно  този  проект  на  email: [email protected] или  да  се  изпратят  писмено  на  адрес:  гр.  Антоново,  ул. „Тузлушки герои” №26,  за  Обществено  обсъждане  на  Общинска програма  за  намаляване  на  риска  от  бедствия  2021  –  2025  г.

ПРОЕКТ на Общинска програма  за  намаляване  на  риска  от  бедствия  2021  –  2025  г. – публикуван на 11.11.2021 г.

Превод »