Съощение по закона за водите

Съобщение за водовземане от 3 броя каптирани извори с. Орач – публикувано на 10.06.2021 г.

Съобщение за водовземане от каптиран извор „КИ Юг Тарла 1 – ВиК Търговище-Горна Златица“ – публикувано на 24.09.2021 г.

Съобщение за водовземане от каптиран извор „КИ ЮГ Тарла 3 – Вик Търговище-Горна Златица“ – публикувано на 24.09.2021 г.

Съобщение за водовземане от каптиран извор „КИ Гюрлюк чешма – ВиК Търговище-Семерци“ – публикувано на 24.09.2021 г.

Съобщение за водовземане от каптиран извор „КИ Под лозето – ВиК Търговище-Семерци“ – публикувано на 24.09.2021 г.

Съобщение за вадовземане от каптиран извор „КИ Сучикан- ВиК Търговище – Капище“ – публикувано на 04.01.2022 г.

Съобщение за водовземане от Каптирани извори „КИ „Кайнаджик 1 – ВиК Търговище – Изворово“ и „КИ Кайнаджик 2 – ВиК Търговище – Изворово“ – публикувано на 29.08.2022 г.

Съобщение съгласно чл. 62 а, ал. 1 от Закона за водите за ползване на повърхностен воден обект р. Малка река, поречие Янтра, в с. Стеврек, община Антоново, с цел изграждане на съоръжения – линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – две преминавания на водопровод през р. Малка река. – публикувано на 18.11.2022 г.

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за ползване на воден обект- р. Малка река, поречие Янтра, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект и съоръжения за регулиране на оттока и защита от вредно въздействие на водите – основен ремонт и възстановяване на пешеходен мост №2 и подпорна стена на р. Малка река, с. Стеврек, община Антоново, област Търговище – публикувано на 23.10.2023 г.

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за ползване на воден обект – р. Ак дере, поречие Янтра, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект-възстановяване и реконструкция на мост на река Ак дере, на разклон към път IV клас в землището на с. Малка черковна, община Антоново, обл. Търговище – публикувано на 23.10.2023 г.

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за ползване на воден обект- Аладжис дере, поречие Янтра, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект-основен ремонт и възстановяване на водосток на път IV клас при км. 0+800 в землището на с. Стара речка, община Антоново, обл. Търговище – публикувано на 23.10.2023 г.

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за ползване на воден обект – р. Малка река, поречие Янтра, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект- основен ремонт и възстановяване на пешеходен мост №1 на р. Малка река, с. Стеврек, община Антоново, обл. Търговище – публикувано на 23.10.2023 г.

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за ползване на воден обект – р. Малка река, поречие Янтра, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – основен ремонт и възстановяване на мост на р. Малка река, с. Стеврек, община Антоново, област Търговище – публикувано на 26.10.2023 г.

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за ползване на воден обект – р. Акдере, поречие Янтра, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – основен ремонт и възстановяване на мост на път IV клас при км. 1+500м в землището на с. Малка черковна, община Антоново, област Търговище – публикувано на 26.10.2023 г.

Съобщение от министерството на околната среда и водите за язовир „Ястребино“- промени в обществено – битово водовземане– публикувано на 12.04.2024 г.

Превод »