АНТОНОВСКИ ПАНАИР 2021 Г.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

              ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В СТРАНАТА, С ЦЕЛ ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2021 ГОДИНА НЯМА ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕН ТРАДИЦИОННИЯТ АНТОНОВСКИ ПАНАИР.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА АНТОНОВО

Превод »