Открита процедура за СМР на обект водопровод Семерци-Добротица-Любичево и реконструкция на водопроводна мрежа с. Трескавец

Документация за участие в открита процедура с предмет
„Изпълнение на СМР на Проект Изграждане на водопровод Семерци-Добротица-Любичево и реконструкция на водопроводна мрежа с. Трескавец

Реконструкция-Проект

Водопровод-част 1

Водопровод-част 2

Документация

Техническа спецификация

Коригирана документация за участие във връзка с решение за промяна №68 от 19.04.2013 г.

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

/изпращайте Вашите въпроси на e-mail: [email protected] /

Превод »