Избори за Народно събрание – 4 април 2021 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.-2

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.-1

Заповед № 114 от 10.02.2021 г. на Кмета на община Антоново за определяне местата за обявяване на предварителните избирателните списъци за изборите за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г. – публикувана на 10.02.2021 г.

ЗАПОВЕД № 113 от 10.02.2021 г. на Кмета на община Антоново за образуване на избирателни секции на територията на община Антоново за изборите за Народно събрание, насрочени за 04 април 2021 г.- публикувана на 10.02.2021 г.

ПОКАНА за консултации за сформиране на съставите на СИК – 22.02.2021 г. от 11:00 часа в кабинета на кмета на общината –публикувана на 18.02.2021 г. в 08:05 ч.

Заповед №136 от 01.03.2021 г. на Кмета на община Антоново за определяне на места за поставяне на агитационни материали – публикувана на 01.03.2021 г.

Централната избирателна комисия  е изработила 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Видеоклиповете са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел „Разяснителна кампания“: https://www.cik.bg/bg/ns2021/campaign/video