БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАНА – публичното обсъждане на ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021 г. от 11:00 часа на 16 ФЕВРУАРИ 2021 г. в заседателната зала на Общината –публикувана на 08.02.2021г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021 Г.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка публичното обсъждане на проекта на бюджет 2021 г. ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА ЗА 2021 Г.- публикуван на 05.03.2021 г.

ПЛАН ЗА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ за 2021 г.

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 1-во тримесечие на 2021г. – публикуван на 26.04.2021 г.

Месечни отчети за бюджета – 2021 година

Отчет за периода 01.01.2021 г. – 31.01.2021 г.

Отчет за периода 01.02.2021 г. – 28.02.2021 г.