Открита процедура по ЗОП – проект BG 0029 – Търг 1

Документация

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Осъществяване на консултантски услуги за общинска администрация при Община Антоново в изпълнение на  проект  BG 0029 – „ІТ ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕИО – ОБЩИНА  АНТОНОВО, финансиран от ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН И НОРВЕГИЯ, ЧРЕЗ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП, съгласно споразумение № С – 17 / 20.07.2009 г.,  по 3 обособени позиции.

Публикувана на: 30.04.2010 г.

Краен срок за подаване на документите: 10.06.2010 г.

Документация

Превод »