Процедура за подбор на здравен медиатор

ОБЩИНА АНТОНОВО

Обявява  процедура за подбор на здравен медиатор

Необходими документи:
– Автобиография
– Мотивационно писмо
– Копие от диплома за завършено средно образование
– Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Антоново. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес:  https://antonovo.bg/?page_id=10580

Изисквания към кандидатите:
– Завършено средно образование
– Принадлежност към местна уязвима етническа общност
– Познаване на здравните и социални проблеми на общността
– Владеене на езика на общността
– Комуникативни умения
– Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):
Разглеждане на постъпилите документи от комисия.
Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора: СЪБЕСЕДВАНЕТО С КАНДИДАТИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 МАРТ /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 10:00 ЧАСА

Краен срок за подаване на документи: 31.01.2022 година

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ СЕ УДЪЛЖАВА ДО 21.02.2022 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО

Документите се подават в „Център за административно обслужване” /ЦАО/ – гише № 5 „Деловодство”

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”
– Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
– Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
– Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
– Подпомагане при попълване на различни документи.
– Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

 

Превод »