Кампания на НАП по прием и обработка на годишни данъчни декларации за доходи за 2020 г.

Информиране на гражданите, относно кампания по прием и обработка на годишни данъчни декларации за доходи за 2020 г. на НАП гр. Търговище