Регистри на техническа служба

Регистър на издадените разрешения за строеж 2012-2017 г.

Регистър на издадените технически паспорти 2012-2017 г.

Регистър на въведените в експлоатация строежи 2012-2017 г.

Регистър на издадените допускания за изработване на ПУП 2010 г.-2017 г.

Превод »