Инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно предложение – публикувано на 13.09.2019 г.

Обява до заинтересованите страни за инвестиционно намерение в село Любичево – Публикувано на 19.06.2018 г.

Информация за преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда –  Публикувано на 19.06.2018 г.

 

ОБЯВА до заинтересованите страни за инвестиционно намерение в село Моравица
Приложение 2 – Информация за преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда.- публикувано на 10.09.2017 г.

 

Уведомление за инвестиционно намерение – Изграждане на цех за преработване и съхранение на биологичен мед и пчелни продукти-село Кьосевци – публикувано на 30.01.2018 г.

Инвестиционно намерение за с. Любичево – публикувано на 20.03.2018 г.