Инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширяване на съществуващи строителни граници и строителство на гараж и барбекю в новия имот“ – с. Стара речка – публикувани на 04.08.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на строителните граници на барбекю в новия имот“-с. Стара речка – публикувани на 04.08.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Ястребино“-публикувано на 17.06.2020 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Цех за производство и обработване на изделия от дърво и метал“ в УПИ III, кв. 9 по плана на с. Ястребино, общ. Антоново – публикувано на 26.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение „Цех за производство и обработване на изделия от дърво и метал“ в УПИ III, кв. 9 по плана на с. Ястребино, общ. Антоново – публикувано на 08.11.2019 г.

Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици-подрастващи кокошки носачки в УПИ II, кв. 19 на с. Поройно, общ. Антоново – публикувано на 08.11.2019 г.

Уведомление за инвестиционно предложение – публикувано на 13.09.2019 г.

Обява до заинтересованите страни за инвестиционно намерение в село Любичево – Публикувано на 19.06.2018 г.

Информация за преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда –  Публикувано на 19.06.2018 г.

 

ОБЯВА до заинтересованите страни за инвестиционно намерение в село Моравица
Приложение 2 – Информация за преценяване необходимостта от Оценка на въздействието върху околната среда.- публикувано на 10.09.2017 г.

 

Уведомление за инвестиционно намерение – Изграждане на цех за преработване и съхранение на биологичен мед и пчелни продукти-село Кьосевци – публикувано на 30.01.2018 г.

Инвестиционно намерение за с. Любичево – публикувано на 20.03.2018 г.