Административно-териториална промяна в община Антоново - закриване на населено място с .Градинка

Административно-териториална промяна в община Антоново - закриване на населено място в с. Градинка