Безвъзмездна финансова помощ за община Хитрино - 15.12.2016 г.

Община Антоново отпусна безвъзмездна финансова помощ на община Хитрино в размер на 5 000 лева.