Избори за президент и вицепрезидент на Републиката и Национален референдум - 6 ноември 2016

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.

ГРАФИК за предаване на изборните книжа и материали на СИК в предизборния ден - 5 ноември 2016 г.

 Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката

Заповед за организиране на транспортирането на СИК, изборни книжа и материали след приключване на гласуването

ЗАПОВЕД за определяне на секция за избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Заповед на Кмета на Общината за определяне на места за поставяне на агитационни материали

Информационен лист - Национален референдум 2016 г.

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. -2 част

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.  - 1 част

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България - 2 част

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България-1 част

ПОКАНА за участие в консултации с местните ръководства на парламентарно представенитe партии и коалиции за определяне състава на СИК

ЗАПОВЕД относно образуването на избирателните секции при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България

ЗАПОВЕД относно избирателните списъци при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България

ЗАПОВЕД за определяне на организационно – технически екип за осъществяване на координация и взаимодействие при изпълнение на задачите, свързани с подготовката при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България