Анкетно проучване на потребностите от работна сила

Агенцията по заетост провежда анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила в Областта

       Агенцията по заетостта, съвместно с Областна администрация Търговище, както и дирекциите „Регионална служба по заетост“ и „Бюро по труда“ започват анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила. За това информират от Изпълнителната агенция по заетостта, като се уточнява, че допитването е във връзка с изпълнението на чл. 10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ за набиране, обработване и предоставяне на Агенцията по заетостта /АЗ/ на информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта.

        Проучването ще се извършва чрез електронен анкетен формуляр, предназначен за работодателите, съответно и получените резултати ще се обработват в електронен формат. Анкетният формуляр тук

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_Jy0i_hWV93mRunoBkqy2Fn0AFA5VTXcNy5FzIEjUVyThYw/viewform

          Предстои със заповед на Областния управител Митко Стайков да бъде сформирана работна група, в която да са включени представители както на работодателските и браншови организации, така и представители на общините и дирекциите „Бюро по труда“. Работната група ще има за задача да обобщи резултатите от допитването в срок до 31.03.2018 г.