Заседание на Общински Съвет - Антоново - 30.07.2010г.