26.11.2010 г. - Заседание на общински съвет Антоново