29.10.2010г. - Заседание на Общински съвет Антоново