27-31.05.2010 г. Посещение на ръководството на община Антоново в побратимената община Беймелек