На 22.11.2017 г. от 10:00 часа в Антоново се проведе тренировъчно занятие за спасителни действия при пожар