Първо заседание на общ. съвет за мандат 2011-2015 г.