Полагане на клетва на новоизбрания кмет - Хайредин Мехмедов