Дарение от Фонд МИЛА при Обществен фонд ДЕТСТВО за деца с увреждания от община Антоново