На 17 януари Антоновден, празник на град Антоново, Даниела Петкова – главен изпълнителен директор на ПОК Доверие и кмета на града Танер Али, откриха нов интернет клуб в присъствието на Областния управител на област Търговище Митко Стайков. Клубът е предназначен за учениците и младите хора в Антоново и е част от проекта на ПОК Доверие – „Безплатен достъп до интернет в малки населени места. Помещението за изграждане на клуба е предоставено от Кмета, а компанията финансира ремонта на помещението, дарява обзавеждане, компютри и поема текущите разходи за интернет връзката. Достъпът до глобалната мрежа е напълно безплатен за жителите на съответното населено място.