Антоновден и Ден на религиозната толерантност - 17 януари 2015