Фирми

РЕСТОРАНТИ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ЕТ "Сим Стел - Симеон Симеонов"

ресторант "Тузлушки герой"

 

кв. Еревиш

ЕТ “Златев- Марин Тодоров”

механа

 

с. Стара речка

 

ХОТЕЛИ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Интер ресторант Янакиев стил ООД механа и хотел – 3 стаи  

кв. Еревиш

мотел “Еревишка чешма

Мотелът разполага с 10 легла

 

Еревиш, главен път София - ВарнаАПТЕКИ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
    Аптека „Тибея”
    гр. Антоново„Тузлушки герой” №67
    “Медика” – ЕООД
търговия с медикаменти и лекарствени средства Мери Иванова, 06071/ 23 24

гр. Антоново

 

ФИРМА ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ ТЕЛ. ЗА ВРЪЗКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
ЕТ „Зеки – Зеки Зекериев” кафе – аператив   с. Таймище
ЕТ „ Басри  - Басри Чолаков” магазин – хранителни стоки   с. Любичево
ЕТ „Барон – Хасан Мусов” кафе - аператив   с. Любичево
Интер ресторант Янакиев стил ООД механа и хотел – 3 стаи   кв. Еревиш
ЕТ „Кескин- 71” кафе- аператив   с. Разделци
ЕТ”Златев- Марин Тодоров” механа   с. Стара речка
ЕТ „Терзиев- 97” Исмет Мустафов магазин- хранителни стоки   с. Трескавец
ЕТ”Мелиха- Фатме Мустафова магазин хранителни стоки   с. Трескавец
ЕТ “Валентина-Любен – Валентина Петрова” магазин хранителни стоки   с. Трескавец
ЕТ “Валентина-Любен – Валентина Петрова” кафе – аперитив, смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки, фурна за хляб   гр. Антоново, ул. “Тузл.герой” 26
ЕТ “Адем Зекериев – Йоктан вар” смесен магазин за търговия с няколко групи храни и локал   гр. Антоново, ул. “П.Иванов”№2
ЕТ “Хенба – Ефраим Исмаилов” смесен магазин за търговия с няколко групи храни   с. Трескавец
ЕТ “Иван Радков Мирков” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки, кафетерия   с. Стеврек
ПК “Самопомощ” – Айнур Исмаилова Хюсейнова смесен магазин за търговия с няколко групи храни   с. Коноп
ЕТ “Нисан –Айше Рашидова” кафе-аперитив, смесен магазин за търговия с няколко групи храни   с. Трескавец
ЕТ “Оскар – Пламен Радославов” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки   с. Изворово
ЕТ “Мрамор – 78 – Драгомир Иванов” кафе – аперитив “При Драго”   гр. Антоново, ул. “Тузл.герой” 74
ПК “Единство”- Димитър С.Максимов смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки    
“Геомакс” ООД- Христо Георгиев фурна за хляб   гр. Антоново, ул. "Тузл.герой" 10
ЕТ “Касандра-70 – Бейсим Хасанов” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки   с. Добротица
ЕТ “Чарли – Сали Исмаилов” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки   с. Таймище
ЕТ “Мустафа Османов-65-Къймет Османова” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки   гр. Антоново, ул. “Тузл.герой” 38 - закрит
ЕТ “Кунка Симеонова” смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки   с. Моравица
Т “Митко-Димитър Димчев” кафе-аперитив – прекратена дейност  на 07.2006г.   гр. Антоново, ул. “Тузл.герой” 29А
ЕТ "Станева - Анка Станева" бърза закуска   с. Кьосевци
ЕТ "Стария дъб - Емине Мехмедова" кафе - аперитив   гр. Антоново, ул. “Тузл.герой” 22
ЕТ "Мрамор - 78 - Драгомир Иванов" павилион "Парка"   гр. Антоново, м-ст "Парка"
ПК "Крепост" - Бехчет Салимов" смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки    
"Акциум фун" ООД кафе – аперитив, смесен магазин за търговия с няколко групи храни   с. Черни бряг
ЕТ "Лако - Лазар Лазаров" смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки   гр. Антоново, ул. “Тузл.герой” 55 / 67
ЕТ "Дакия-2000-Румяна Иванова" павилион за търговия с храни   с. Семерци
ЕТ "Некц-Николай Костадинов" кафе - аперитив   с. Семерци
СД "Красивел - Тодоров, Драганов и сие" павилион, бърза закуска   с. Кьосевци
ЕТ "Калинка Илиева" смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки   гр.Антоново, ул. "Тузл.герой" 46/67
ЕТ "Хюсеин Ферад" кафе - аперитив   с. Трескавец
ЕТ "Вальо и Галя Павлови- Галина Данова" кафе - аперитив   с. Стара речка
"Бар" ООД снек - бар "Хепи"   с. Кьосевци
ЕТ "Сим Стел - Симеон Симеонов" ресторант "Тузлушки герой"   гр. Антоново
БЕН - Инвест" ООД смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки   с. Кьосевци
ЕТ "ХЕАД - Февзи Исмаилов" кафене   с. Любичево
ЕТ "Елица - 3 - 91 - Илия Илиев" павилион за търговия с храни, смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки   с. Стеврек
ЕТ "Божанка - комерс - Божанка Савова" локал, смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки   с. Изворово
ЕТ "Морандо - 98 - Мехмедали Ахмедов" смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки   гр. Антоново, ул. "Тузл.герой" 67
ЕТ "Айхас - 49 - Улвие Рамушева" сладкарница   гр. Антоново, ул. "Тузл.герой"
"Лидер - 3" ООД търговия с безалкохолни напитки и кафе   гр. Антоново, м-ст "Мезарлък"
"Петрол" АД търговия с безалкохолни напитки и кафе   гр. Антоново, път София-Варна
ЕТ "Батаков - Исмаил Мехмедов" локал, кафе – аператив   с. Добротица
ЕТ "Алиме Ахмедова" смесен магазин за търговия с няколко групи храни   с. Добротица
ЕТ "Мехмед Керемидчиев - Мечо Бойс" пивница, смесен магазин за търговия с няколко групи харни   с. Стеврек
“Медика” – ЕООД търговия с медикаменти и лекарствени средства Мери Иванова , 06071/ 23 24 гр. Антоново