БИЗНЕС

 

 

 

 

 • БАНКОВО ОБСЛУЖВАНЕ

На територията на община Антоново са разкрити клонове на банка ДСК и ЦКБ. Обслужването на гражданите и фирми се извършва в офисите и чрез банкомати.

 • БИЗНЕСЦЕНТЪР

 

 • ФИРМИ 

 

 • ОСНОВНИ СЕКТОРИ НА ИКОНОМИКАТА В ОБЩИНАТА
   
  Дърводобив и дървообработване
  Лека промишленост
  Транспорт
  Селско горско и ловно стопанство
  Търговия
  Металообработване
  Туризъм

 

 • ОСНОВНИ РАБОТОДАТЕЛИ В ОБЩИНАТА
   
  РПК „Единство” град Антоново;
  Завод за пътни знаци и съоръжения;
  ПК "Крепост" - Бехчет Салимов";
  Бар ООД;
  Бензиностанции „ШЕЛ”
  „Биопрограма” – АД
  “Тузлушки гори” - ЕООД
  “Медика” – ЕООД
  “Поляне” – ЕООД
  “Медицински център - І”