ЕКОЛОГИЯ

    

 

 

 

      Липсата на замърсяващи промишлени предприятия и топлоцентрали, на големи животновъдни ферми, както и на пътни артерии или магистрали с висока интензивност на автомобилния трафик, предполагат сравнително високата чистота на отделните компоненти на околната среда – въздух, вода и почви.


     Община Антоново е екологично чист район.Налице е богато биологично разнообразие и територии с природна значимост.

 

" Общинска Програма За Управление На Отпадъците "