История

 

 

    След освобождението на България от Турско робство днешния град Антоново е съществувал, като село Яйла кьой.

    С Указ 182/12.03.1883 година село Яйла кьой е включено състава на Дуванларската / Ястеребинската / община, Кесаревска околия, Търновски окръг.

    С министерска заповед № 2820 от 14.08.1934 година селото е преименувано на  Поляне.

    С Указ 949 от 08.12.1949 година село Поляне се преименувано в село Антоново.

    През 1964 година Антоново е признато за село от градски тип с Указ 546, а на 17.09.1974 година с Указ 1942 село Антоново е обявено за град.