Проект на Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Антоново

Проект на НАРЕДБА за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Антоново - публикувано на 06.03.2017 г.

Мотиви към Проекта на Наредбата -публикувано на 06.03.2017 г.