Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на община Антоново

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на община Антоново - публикувано на 24.04.2017 г.

 

Мотиви към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на община Антоново - публикувано на 24.04.2017 г.