Проект за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, на територията на община Антоново

Проект за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местни данъци, на територията на община Антоново - публикувано на 12.09.2016 г.