О Б Я В А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ВОЙНИШКИ ДЛЪЖНОСТИ

Обява за войнишки длъжности - град Сливен