ПОКАНА-17 януари

П О К А Н А

На  17 януари 2018 г.
Община Антоново  организира тържественото  честване
на
ПРАЗНИКА НА ГРАД  АНТОНОВО
Антоновден и Ден на религиозната толерантност

Начало 10:00 часа
в салона на НЧ”Хр.Ботев- 1921”- гр.Антоново

Заповядайте на празника!
Кмет на община Антоново – Хайредин Мехмедов
                                         

П Р О Г Р А М А

10:00 часа – Официално откриване на празника 
      в Народно читалище ”Хр.Ботев - 1921” - гр.Антоново

      10:30 часа – Молебен за здраве и благопреуспяване

        11:00  часа  – Шоу фиеста с водещ  Димитър Увалиев