Заповед на Кмета - Забранява се къпането 2016

Заповед - забранено къпането