Заповед на Кмета - Забранява се къпането 2017

Заповед на Кмета - Забранено къпането