Заповед на Кмета за определяне на мерки -осигуряване на пожарна безопасност

Заповед - пожарна безопасност