Заповед № 6 от 12.01.2016 г. - забранява се пашата на животни в държавни горски територии

Заповед № 6 от 12.01.2016 г. - забранява се пашата на животни в държавни горски територии