Годишен оперативен план за защита на горските територии от пожари през 2017 г.

Годишен оперативен план за защита на горските територии от пожари през 2017 г.