Инвестиционни намерения

Уведомление за инвестиционно намерение - публикувано на 21.10.2016 г.

Инвестиционно намерение - с. Вельово - публикувано на 05.10.2016 г.

Инвестиционно намерение - с. Черна вода -  публикувано на 05.10.2016 г.

Инвестиционно намерение - с. Великовци -  публикувано на 05.10.2016 г.

Инвестиционно намерение - с. Вельово и с. Черна вода -   публикувано на 05.10.2016 г.

 Инвестиционно намерение за имот №29 в с. Малоградец - публикувано на 23.02.2017 г.

Инвестиционно намерение за имот №30 в. с. Малоградец - публикувано на 23.02.2017 г